Finalitats
A.- La defensa dels drets i la dignitat de la persona amb malaltia mental.

B.- L’assessorament i tramitació de la incapacitat, la tutela i la curatela quan sigui necessària, així com la titularitat i l'exercici si s’escau de tot el mencionat anteriorment.

C.- La sensibilització de la societat i de l’administració pública en el tema.

D. -La informació a tots nivells sobre els mitjans terapèutics i assistencials pel malalt psíquic.

E.- La creació de centres i serveis de tot tipus, tendents a la promoció dels esmentats drets del malalt psíquic.

F.-La docència , a tots nivells, general i especialitzada, per el personal tècnic, administratiu i de serveis generals.

 

Video

Fundació Vía-Guasp – Passeig Maragall, nº 130 08027 – Barcelona Tel. 93 498 80 31© Copyright 2005 Esquizofrenia

Avis legal | Política de privacitat | Política de Cookies