La Tutela

La tutela d’una persona es fa necessària quant aquesta no te la capacitat per governar-se a si mateixa. Mentre els pares viuen i poden fer-ho són els que s’encarreguen d’aquesta protecció i cuidat , però quan aquests falten es necessari anomenar un tutor.
En el moment que la Fundació Via Guasp accepta el càrrec tutelar, substitueix als pares tant en tenir cura del seu fill com en la responsabilitat civil del mateix. La Fundació Via Guasp estarà al seu costat.

La Fundació Via-Guasp ofereix:

· Assesorament i informació de temes al voltant de la incapacitat i tutela

· Pre-tuteles. La fundació dóna resposta a aquelles situacions en que es preveu que una persona serà protegida per la nostra institució quan la familia no pugui ocupar-se’n. La pre-tutela assegura un seguiment de la persona en el seu àmbit familiar, laboral, i social fins el moment que passi a ser tutelat per la Fundació.

· Tutela: te com a funció assegurar la protecció de la persona tutelada, l'administració i la guarda dels seus bens, i en general l'exercici dels seus drets.

Fundació Vía-Guasp – Passeig Maragall, nº 130 08027 – Barcelona Tel. 93 498 80 31© Copyright 2005 Esquizofrenia

Avis legal | Política de privacitat | Política de Cookies