Recursos
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
Sra. Joana Mª Guasp i Mañé Presidenta
Sra. Matilde Barbé i Valls                  Secretària
Sr. Marc Ventura i Fontanet             Tresorer
Sr. Antoni Comas i Baldellou             Vocal
Sr. Joan Noguera i Torné                     Vocal
Sra. Cristina Duro i Arias                      Vocal

 

COMITÈ D’HONOR 

Sr. Juan-José López Burniol

Dr. Carles Ballús i Pascual

Sr. Àngel Martínez i Miquel

Sr. Miquel Roca i Junyent

Sra. Joaquima Sabadell i Plana

 

COMITE HONORIFIC PELS SERVEIS PRESTATS

Sr. Francesc Via i Vinyals: Fundador i President (+)

Sr. Aureli Bisbe i Latorre (+)

Sr. Baltasar Porcel i Pujol (+)

Dr. Josep M. Costa i Molinari (+)

 

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ VIA-GUASP

Fundació Vía-Guasp – Passeig Maragall, nº 130 08027 – Barcelona Tel. 93 498 80 31© Copyright 2005 Esquizofrenia

Avis legal | Política de privacitat | Política de Cookies