Serveis d'atenció directa que ofereix la Fundació Tutelar

La Fundació te al seu càrrec la tutela , la curatela , l’administració patrimonial o la defensa judicial , de persones que , per decisió judicial estan sota la protecció de la Fundació Via Guasp. La Fundació vetllarà per garantir la millor qualitat de vida de l’incapaç mitjançant:

Cobertura de necessitats bàsiques
d’alimentació, vestit i habitatge
 
Acompanyaments i seguiments mèdics necessaris a fi de tenir cura de la seva salut, tant psíquica com mental
Control de la seva higiene , tant personal com la del seu habitatge
 
Recerca de recursos adients a cada cas :CET, Club Social , Centre de Dia, llars tutelades , residències,
Visites a domicili i/o residència per controlar i seguir el dia a dia del tutelat, així com per donar resposta als seus requeriments
Administració econòmica eficaç i adequada a cada cas
 
Companyia comprensió i recolzament
Servei d’urgències 24 hores

Fundació Vía-Guasp – Passeig Maragall, nº 130 08027 – Barcelona Tel. 93 498 80 31© Copyright 2005 Esquizofrenia

Avis legal | Política de privacitat | Política de Cookies