Patronat

Sra. Matilde Barbé i Valls, Presidenta

Sr. Ramino Gutierrez i García, Vicepresident

Sra. Elena Galobardes i Imbernon, Secretària

Sr. Oriol Comas i Ferrero, Tresorer

Sr. Joan Noguera i Torné, Vocal

Sra. Aurora Robinad i Rivarola, Vocal

Comitè D’Honor

Sra. Joana Mª Guasp i Mané, Presidenta

Sr. Juan José López Burniol

Dr. Carles Ballús i Pascual

Sr. Àngel Martínez i Miquel

Sr. Miquel Roca i Junyent

Sra. Joaquina Sabadell i Plana

Comitè Honorífic per serveis prestats

Sr. Francesc Via i Vinayals: Fundador i President (+)

Sr. Aureli Bisbe i Latorre: Fundador i Vicepresident (+)

Sr. Baltasar Porcel i Pujol: Comitè d’honor (+)

Dr. Josep M. Costa i Molinari: Comitè d’honor (+)