Quí som

Quí som

L’any 1979 un grup de pares i familiars de joves afectats per malaltia mental (esquizofrènia) van fundar l’Associació per la Rehabilitació de Malalt Psíquic AREP, pionera a Catalunya.

Al 1980, davant la total manca d’alternatives a la institucionalització psiquiàtrica, l’associació AREP obre el primer centre de rehabilitació i formació soci -laboral del jove malalt mental a Barcelona.

L’any 1989, en una assemblea general de l’Associació AREP, els pares van mostrar gran preocupació pel futur dels seus fills malalts el dia que ells faltessin i van proposar constituir una fundació que cuidés de la tutela dels fills, la qual cosa va ésser aprovada per unanimitat, creant-se la Fundació Via-Guasp, per a la Tutela del Malalt Mental.