Servei d’assessorament i informació

La Fundació Via Guasp presta un servei d’informació a les famílies que vulguin exposar la problemàtica del seu familiar per tal de valorar la idoneïtat del procés d’adopció de mesures de suport a la capacitat jurídica, així com l’assessorament sobre els recursos existents i el servei d’assistència ofert per la Fundació.

Servei d’assessorament i informació