Servei d’assessorament i informació

La Fundació Via Guasp presta un servei d’informació a les famílies que vulguin exposar la problemàtica del seu familiar per tal de valorar la idoneïtat del procés de modificació de capacitat legal, així com l’assessorament sobre els recursos existents i el servei tutelar.

Servei d’assessorament i informació