Servei de pretutela

Assessora i prepara aquelles persones i famílies que han optat perquè en el futur, sigui la Fundació Via- Guasp la que exerceixi la tutela del seu familiar. Assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona, la família i la societat de que, un cop els pares o tutors no es puguin fer càrrec , l’entitat acceptarà el càrrec tutelar.

Servei de pretutela