Servei de Preassistència

Assessora i prepara aquelles persones i famílies que han optat perquè, en el futur, sigui la Fundació Via- Guasp la que exerceixi les mesures de suport a la capacitat jurídica del seu familiar. Assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona, la família i la societat de que, un cop els pares o tutors no es puguin fer càrrec ,l’entitat acceptarà el càrrec d’assistent.

Servei de pretutela