Transparència

Els  comptes de l’entitat estan auditats i es presenten anualment a la generalitat de Catalunya .

La tasca tutelar segueix els indicadors de qualitat marcats per la Generalitat de Catalunya i periòdicament es rendeixen els comptes de cada tutelat davant l’autoritat judicial.

  • ANY 2017
  • Estats financers i memòria econòmica
  • Estatuts
  • Codi de bones Pràctiques
  • Concursos i licitacions
  • Informes auditories anuals )

 

  • ANY 2018